Krajská prokuratúra, Žilina

Krajská prokuratúra, Žilina

Send a message
Send a message
Krajská prokuratúra, Žilina

Address Krajská prokuratúra, Žilina

Moyzesova 20
011 04 Žilina 1

Contact Krajská prokuratúra, Žilina

Intermet:
Email: kpzilina@genpro.gov.sk
Phone: 041 / 562 57 06, 041 / 700 31 81, 041 / 700 31 82
FAX: 041 / 562 66 59
JUDr. Zdenka Hagendorfová, námestníčka krajského prokurátora - netrestný úsek
041 / 562 65 74
JUDr. Juraj Pikora, námestník krajského prokurátora - trestný úsek
041 / 562 63 52
JUDr. Emil Hadbábny, krajský prokurátor
041 / 562 66 69
Products and services CzechTrade

Pergolas roofing Pergolas roofing
Ondex PVC sheets for pergolas roofing are, thanks to their advantages (low ...

SlovakiaTrade > Krajská prokuratúra, Žilina